Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Najniższe wynagrodzenie 2021

  " w mieście Augustów.
  • Nowa płaca minimalna: 6.10.2020. Rząd wydał rozporządzenie: od 1 stycznia 2021 najniższe wynagrodzenie 2800 zł, a za godzinę 18,30 zł

   Bywało, że mimo braku trójstronnej zgodności, pod presją związków zawodowych, rząd w ostatniej chwili podwyższał wysokość płacy minimalnej. Na to też teraz liczą związkowcy, ale w poprzednich latach dobra koniunktura gospodarcza stwarzała ku temu możliwość, w tym roku w związku z COVID jest jednak inaczej. Dziś we wtorek 15 września na posiedzeniu Rady Ministrów zatwierdzono projekt rozporządzenia, którego główną treść stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2021 roku. Tym razem nie było zmian w ostatniej chwili - zatwierdzono pierwotną propozycję rządu nie zaakceptowaną w toku konsultacji przez partnerów społecznych.

  reklama