Polecamy

[1/2]

Augustów: Projekt Kuchnia Pachnąca Tradycją

Projekt „Kuchnia Pachnąca Tradycją” jest realizowany przez Urząd Miejski w Augustowie i Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz promocja kuchni regionalnej. Działania przewidziane w ramach projektu są ukierunkowane przede wszystkim na nowy produkt turystyczny, jakim będzie sieć certyfikowanych restauracji i punktów gastronomicznych w Augustowie i Druskiennikach.

Najnowsze wiadomości

reklama